1/12
„Zinātnes kafejnīcā” – šoreiz par autortiesībām
Foto: Kaspars Garda, Rīga 2014
Foto: Kaspars Garda, Rīga 2014
Foto: Kaspars Garda, Rīga 2014
Foto: Kaspars Garda, Rīga 2014
Foto: Kaspars Garda, Rīga 2014
Foto: Kaspars Garda, Rīga 2014
Foto: Kaspars Garda, Rīga 2014
Foto: Kaspars Garda, Rīga 2014
Foto: Kaspars Garda, Rīga 2014
Foto: Kaspars Garda, Rīga 2014
Foto: Kaspars Garda, Rīga 2014
Foto: Kaspars Garda, Rīga 2014

Latvijas Universitātes ikmēneša pasākumā „Zinātnes kafejnīca” šoreiz tika runāts par tēmu „Autortiesības brīvpieejā: slogs vai iespēja?”. Diskusijā piedalījās LU Juridiskās fakultātes lektors Mārcis Krūmiņš, „Open Access” žurnāla „Environmental and Experimental Biology” galvenais redaktors, profesors Ģederts Ieviņš, biznesa augstskolas „Turība” Juridiskās fakultātes dekāne asociētā profesore Ingrīda Veikša, kā arī ENCES (European Network for Copyright in Support of Education and Science – Eiropas tīkls izglītības un zinātnes atbalstam autortiesību jautājumos) pārstāvis Tomass Severīns (Thomas Severiens). 

 

„Zinātnes kafejnīcas” mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem.Tā ir iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem, uzdot viņiem jebkuru interesējošu jautājumu un noskaidrot līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu, šoreiz par to, ko īsti nozīmē autortiesības.

Publicēts: 25-10-2013
draugiem