Latvijā norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienas

Latvijā norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienas
F64 . Latvijas Mākslas akadēmija
13-09-2013 A+ A-
No piektdienas, 13. septembra, līdz 16. septembrim 49 objektos visā Latvijā notiks Eiropas kultūras mantojuma dienām veltīti pasākumi.

Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas veltītas tēmai „Skolas kultūras pieminekļos”, vēloties pievērst īpašu uzmanību skolām un arī augstskolām, kas atrodas kultūras pieminekļos vai kultūrvēsturiski vērtīgās ēkās, informēja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) Kultūras mantojuma politikas daļas vadītājas vietniece Katrīna Kukaine.

Eiropas kultūras mantojuma dienas tiks atklātas piektdien ar semināru par skolu praksi kultūras pieminekļu apsaimniekošanā, īpaši iepazīstoties ar Igaunijas pieredzi, darbojoties projektā „Skolas muižās”.

Izvirzot skolas par galveno tēmu Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā 2013. gadā, VKPAI vēlas iesaistīt bērnus un jauniešus izglītībā par kultūras mantojuma aizsardzību, veicināt iniciatīvu izzināt savu vidi un vērtības tuvumā, bet vienlaikus arī pievērst ikviena uzmanību skolām kultūras pieminekļos un skolām, kas atrodas kultūrvēsturiski vērtīgos objektos.

Skolu izvietojums kultūras pieminekļos bieži tiek uztverts kā apgrūtinājums, pēdējo izglītības reformu dēļ kļuvis aktuāls jautājums par atsevišķu vēsturisku ēku – bijušo skolu – izmantošanu, tomēr vienlaikus ir skolas, kas šo situāciju uztver kā priekšrocību bērnu radošuma un pozitīvās domāšanas attīstīšanai.

Skola, īpaši laukos, bieži ir nozīmīgs visas apkārtnes kultūras un sabiedriskais centrs.

Eiropas Padome un citas starptautiskas organizācijas mudina īpašu uzmanību pievērst bērnu un jauniešu izglītošanai par kultūras mantojumu. Pasaules vērtību izpratne un uzskatu veidošanās sākas jau bērnībā, izzinot apkārtējo vidi, tāpēc īpaši svarīga ir vides kvalitāte, ar to saprotot, ka cilvēks veido vidi un vide veido cilvēku. Ikviena cilvēka dzīves ceļš un vērtību izpratne aizsākas skolā, un vēl nozīmīgāk, ja pati skolas vide ir kultūrvēsturiskām vērtībām bagāta, skaidroja Kukaine.

VKPAI uzskata, ka izglītības aktivitātes kultūras mantojuma jomā ir veids, kā piešķirt jēgu nākotnei, rosinot izprast pagātni. Tādēļ inspekcija aicinās palūkoties uz tām skolām, kas pašas veido mūsu vēsturi.

0 komentāri

Komentāru nav