LU „Zinātnes kafejnīcā” runās par autortiesībām

LU „Zinātnes kafejnīcā” runās par autortiesībām
Mārtiņš Otto, Rīga 2014
Latvijas Universitātes (LU) kafejnīcā ceturtdien, 24. oktobrī, plkst. 18.00 notiks kārtējais „RīgaPunkts” rīkotās „Zinātnes kafejnīcas” pasākums. Šoreiz tā tēma būs „Autortiesības brīvpieejā: slogs vai iespēja?”.

Šoreiz „Zinātnes kafejnīca” tiek pieteikta ar ieskatu antīkajā pasaulē, kur sabiedrība neuzskatīja intelektuālo darbu par profesiju. Sengrieķu rakstnieki sevi uzskatīja par skolotājiem, romiešu rakstnieki – par politiķiem. Viņi rakstīja nevis, lai ar šo darbu pelnītu iztiku, bet lai gūtu atzinību līdzcilvēkos. Autoram bija tiesības tikt atzītam par autoru, izlemšanas tiesības, vai darbs tiks darīts pieejams sabiedrībai, tiesības nepieļaut pārveidojumus un citas, bet mantiskās tiesības likums neparedzēja.

Mūsdienās autortiesības ir autora personisko nemantisko un mantisko tiesību kopums uz paša radītu intelektuālo darbu tā materiālajā formā. Šīs tiesības veido divas daļas: personiskās jeb morālās un mantiskās jeb ekonomiskās tiesības.

Šajā „Zinātnes kafejnīcā” tiks runāts par „Open Access” – kustību jeb iniciatīvu, kuras mērķis ir veicināt un atbalstīt bezmaksas brīvpieeju elektroniskajiem resursiem izglītības un akadēmiskajā vidē, veicinot zināšanu izplatību un zinātnisko atklājumu ietekmi, efektivitāti un ieguldīto investīciju atdevi. „Zinātnes kafejnīcas” diskusijas dalībnieki aplūkos autortiesību jautājumus brīvpieejas elektronisko resursu kontekstā.

Diskusijā piedalīsies LU Juridiskās fakultātes lektors Mārcis Krūmiņš un stāstīs par „Creative Commons” autortiesību licencēm un to nozīmi saistībā ar publicēšanos brīvpieejā.

„Open Access” žurnāla „Environmental and Experimental Biology” galvenais redaktors profesors Ģederts Ieviņš dalīsies žurnāla izdošanas pieredzē. Savukārt Biznesa augstskolas „Turība” Juridiskās fakultātes dekāne asociētā profesore Ingrīda Veikša pievērsīsies tēmai par autora darbu nodošanu izmantošanai bez atlīdzības un raksturos šā procesa darbību Latvijas tiesiskās telpas regulējuma ietvaros.

Savukārt ar tiešsaistes prezentāciju uzstāsies ENCES (European Network for Copyright in Support of Education and Science – Eiropas tīkls izglītības un zinātnes atbalstam autortiesību jautājumos) pārstāvis Tomass Severīns (Thomas Severiens), kurš sniegs pārskatu par „Open Access” kustību un ar to saistītiem likumdošanas aspektiem Eiropas valstīs, kā arī iepazīstinās ar organizācijas ENCES iespējām attīstīt zinātnei draudzīgu autortiesību vidi.

„Zinātnes kafejnīcas” mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem.

Tā ir iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem, uzdot viņiem jebkuru interesējošu jautājumu un noskaidrot līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu, šoreiz par to, ko īsti nozīmē autortiesības. Pasākumu, kā vienmēr, vadīs Juris Šteinbergs.

Visi „Zinātnes kafejnīcas” pasākumi sākas uzreiz pēc plkst. 18.00. Pirmajiem 50 dalībniekiem sulas glāze bez maksas.

„Zinātnes kafejnīcu” varēs vērot arī tiešraidē LU portālā. Portālā pieejami arī iepriekšējo pasākumu videoieraksti.

„Zinātnes kafejnīca” ir daļa no LU un projekta „RīgaPunkts” atbalstītajā pasākumu ciklā, kura mērķis ir popularizēt zinātni caur daudzveidīgām kultūras aktivitātēm, tostarp lektorijiem, koncertiem, izstādēm un radio raidījumiem. 2014. gadā, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, „Zinātnes kafejnīca” ir iekļauta „Rīga 2014” tematiskajā līnijā „Izdzīvošanas komplekts”.

0 komentāri

Komentāru nav