Ivars Strautmanis, Andra Ulme. „Rīgas viesnīcu arhitektūra”

Ivars Strautmanis, Andra Ulme. „Rīgas viesnīcu arhitektūra”
Publicitātes foto / Pētergailis
19-02-2014 A+ A-
Klajā nākusi Andra Ulmes un Ivara Strautmaņa grāmata „Rīgas viesnīcu arhitektūra”, pavēstīja apgāda „Pētergailis” pārstāvji.

Rīgas arhitektūrā nozīmīga vieta ir viesnīcām, to tapšanas vēsturei. Autori grāmatā apkopojuši plašu materiālu, kas aptver pazīstamāko viesnīcu vēsturisko ēku būvniecības un rekonstrukcijas procesus un jaunbūvju celtniecības norises. Šo namu aprakstītās likteņgaitas dažādos laikmetu griežos bagātīgi ilustrē celtņu plāni, projektu skices, maketu reprodukcijas, ēku fasāžu zīmējumi un pat detālplānojuma izpētes materiāli.

Grāmatas nodaļas par universālo dizainu un viesnīcu sertificēšanas sistēmu ļaus lasītājam iepazīt prasības, kas ir pamatā starptautiskai viesnīcu klasifikācijai, projektētājiem tas būs noderīgs materiāls, pielāgojot viesnīcas ieceres pasaules standartiem, bet tūrisma uzņēmumu vadītājiem un tūristiem — bagātīgs izziņas avots.

Veidojot Latvijas tēlu, ļoti svarīga ir viesnīcās ceļotājiem piedāvātā informācija par pilsētu, tās vēsturi, kultūru, iedzīvotājiem un tradīcijām. Izdevums iepazīstina ciemiņus arī ar Latvijas arhitektiem, māksliniekiem, dizaineriem un viņu devumu arhitektūrā. Autori cer, ka šī grāmata ieinteresēs arī Rīgas viesus, un tie, kas apmetušies kādā no plašāk apskatītajām viesnīcām, varēs savā mītnes zemē ar lepnumu dalīties ne vien jauniegūtajā informācijā, bet arī patīkamā pieredzē.

Fragments no grāmatas ievada:

„Interesantu ieskatu Rīgas arhitektūrā sniedz pilsētas viesnīcas un to tapšanas vēsture. Daudzu gadu garumā, veicot savu profesionālo un akadēmisko darbu, autori grāmatā apkopojuši plašu materiālu, kas aptver pazīstamāko viesnīcu vēsturisko ēku būvniecības un rekonstrukcijas procesus un jaunbūvju celtniecības norises. Šo namu aprakstītās likteņgaitas dažādos laikmetu griežos bagātīgi ilustrē celtņu plāni, projektu skices, maketu reprodukcijas, ēku fasāžu zīmējumi un pat detālplānojuma izpētes materiāli, kā tas bijis sarežģītajā viesnīcas „Latvija” pārbūves procesā. Grāmatā minēti arī viesnīcu būvprojektu autoru kolektīvi, inženieri, būvnieki un pasūtītāji.

Latvijas viesmīlības tradīcijas un prasme uzņemt ciemiņus no dažādām pasaules malām ir plaši pazīstama. Tomēr, ņemot vērā gan straujo viesnīcu nozares uzplaukumu, gan vēlākās ekonomiskās problēmas pēdējos gados, mēs paši, šīs mazās zemes iedzīvotāji, bet it īpaši mūsu viesi ar grūtībām orientējamies visai plašajā viesnīcu un to sniegto pakalpojumu klāstā Latvijas pilsētās un laukos. Grāmatas nodaļas par universālo dizainu un viesnīcu sertificēšanas sistēmu ļaus lasītājam iepazīt prasības, kas ir pamatā starptautiskai viesnīcu klasifikācijai, projektētājiem tas būs noderīgs materiāls, pielāgojot viesnīcas ieceres pasaules standartiem, bet tūrisma uzņēmumu vadītājiem – bagātīgs izziņas avots. Veiksmīgu viesnīcas attīstību un pieprasījumu pēc tās pakalpojumiem lielā mērā nosaka tās projekts un dizains – pārdomāts plānojums, atbilstoša materiālu izvēle, kvalitatīva telpu apdare un pievilcīgs tēls.

Viesnīcas tapšanā ļoti nozīmīga loma ir arhitekta personībai, profesionālajai attieksmei un viņa komandai, kas spēj izprast vissīkākās ieceres nianses un sekmīgi tās realizēt. Izdevumā tiek apskatīti vairāki mūsdienu arhitektu un viņu vadīto biroju radītie viesnīcu projekti. Autori ir ļoti pateicīgi grāmatā aplūkoto viesnīcu arhitektiem, kas snieguši ļoti profesionālu un interesantu materiālu, lai varētu atklāt mūsdienīgās tendences telpiskās vides iekārtošanā viesnīcu jomā. Atskatoties uz iepriekšējos gados paveikto, gribētos atzīmēt to arhitektu veikumu, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Rīgas tūrisma mītņu nozarē: Zaiga Gaile ar „Hotel Bergs” un Berga bazāra ansambli, Juris Poga ar vairākiem projektiem – Benjamiņu nama rekonstruēšana par viesnīcu „Europa Royal Riga” (restaurācijas daļā piedaloties arhitektei Liesmai Markovai), savdabīgo viesnīcu „Radi un draugi” un viesnīcas „Latvija” kompleksa vairākkārtējā pārbūve (sadarbībā ar biroju „SARMA & NORDE Arhitekti”). Vēl joprojām mūsdienīga ir Zanes Kalinkas projektētā viesnīca „Rīdzene”. Vēsturiskā mantojuma saudzīga saglabāšana un mūsdienīgas arhitektūras izpausme vēsturiskajā vidē ir iepazīstama Armanda Bisenieka, Edvīna Vecumnieka, Daiņa un Benitas Bērziņu projektos. Ir izaugusi jauna arhitektu paaudze, kas turpina attīstīt mūsdienu latviešu arhitektūras skolu: Reinis Liepiņš ar projektu „Dome Hotel”, Artūrs Lapiņš un Iveta Cibule viesnīcā „Neiburgs”. Veiksmīga sadarbība ir arī latviešu un citu valstu arhitektu kopējie projekti viesnīcām „Elizabete” (Māris Malahovskis, Bruno Delāns), „Grand Palace Hotel” (Jānis Norde un Londonas projektu firma „RPW Interior Design Consultants”). Kopumā Rīgā kopš Latvijas neatkarības atgūšanas uzbūvētas vai rekonstruētas un pielāgotas viesnīcu vajadzībām vairāk nekā simts ēku."

Šajā izdevumā apskatītas 17 viesnīcas, tai pašā laikā apzinoties, ka arī citu projektu autori centušies veidot Rīgas viesnīcu arhitektūru par nozīmīgu pilsētvides komponenti.

Apkopojot materiālus šim izdevumam, autori izmantojuši gan attiecīgās jomas organizācijās pieejamo informāciju, gan arhitektu biroju sniegtās intervijas un plašu aptauju rezultātus. Daudzi aptaujātie tūrisma eksperti piekrita, ka, veidojot Latvijas tēlu, ļoti svarīga ir viesnīcās piedāvātā informācija ceļotājiem par pilsētu, tās vēsturi, kultūru, iedzīvotājiem un tradīcijām. Speciālisti atzina, ka būtu vērtīgi iepazīstināt ciemiņus arī ar Latvijas arhitektiem, māksliniekiem, dizaineriem un viņu devumu arhitektūrā. Autori cer, ka šī grāmata ieinteresēs arī Rīgas viesus, un tie, kas apmetušies kādā no plašāk apskatītajām viesnīcām, varēs savā mītnes zemē ar lepnumu dalīties ne vien jauniegūtajā informācijā, bet arī patīkamā pieredzē. Izdevuma noslēgumā dots visu šā brīža Rīgas viesnīcu apkopojums ar attēlu un atrašanās vietas un interneta adresi.

0 komentāri

Komentāru nav