Domāšanas atbildība. „Zinātnes kafejnīcā” profesors Ivars Austers

Domāšanas atbildība. „Zinātnes kafejnīcā” profesors Ivars Austers
Toms Grīnbergs . Profesors Ivars Austers
Aija Fedorova
27-02-2014 A+ A-
Eiropas kultūras galvaspilsētas statuss, no vienas puses, ir saistīts ar lieliem ieguvumiem, tomēr vienlaikus arī ir liela atbildība, jo programmā paredzētie pasākumi aicina ne vien izklaidēties, bet arī iedziļināties un domāt. Viens no šādiem domāšanas rosinātājiem nenoliedzami ir Latvijas Universitātes rīkotās „Zinātnes kafejnīcas”, kurās ikviens var uzzināt par aktuālo dažādās zinātņu nozarēs. Šā mēneša „Zinātnes kafejnīca” notiks 27. februārī plkst. 18.00 Latvijas Universitātes galvenajā ēkā Raiņa ielā 19, un tajā galvenā uzmanība tiks pievērsta domāšanai, šoreiz no sociālās psiholoģijas viedokļa.

Pasākumā piedalīsies Latvijas Universitātes doktoranti, kā arī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) pasniedzēji, tostarp LU PPMF profesors, sociālais psihologs Dr. Ivars Austers.

Stāstot par psiholoģijas kā zinātņu nozares intensīvo attīstību vairāku desmitgažu garumā, Ivars Austers norāda, ka šobrīd pat varētu nepietikt ar abu roku pirkstiem, lai uzskaitītu visas tās jomas un nozares, kas ir atzīti psiholoģijas novirzieni, līdzās tam pastāvot arī smalkākam iedalījumam pašas sociālās psiholoģijas ietvaros, sākot ar politisko psiholoģiju, kad vērtē cilvēku lēmumus pirms vēlēšanām, lēmumus, kas tiek pieņemti atbildīgos amatos, vai, piemēram, kā jaunāks virziens minama satiksmes psiholoģija, ar to saprotot satiksmes dalībnieku attiecības plašākā nozīmē.

 

„Bet, runājot par sociālo psiholoģiju, īsā definīcija vai īsā sapratne būtu tāda, ka sociālā psiholoģija pievēršas tam, kā cilvēkam citu cilvēku klātbūtne, reāla vai iedomāta, liek mainīt uzvedību, viedokļus vai domas,” pauž Ivars Austers.

Mūsdienās, skatoties plašākā nozīmē, pasaules izziņas procesi, ko ikdienas valodā varam saukt par domāšanu, ir sociālās psiholoģijas izpētes centrā.

Tas, kādā veidā cilvēki pieņem lēmumus, analīzē informāciju, ko atceras un kāpēc atceras. Tāpat arī šajā zinātņu nozarē liela daļa nozīmīgāko atklājumu ir balstīti eksperimentos.

„Ja gribam saprast, kādā veidā divi mainīgie lielumi ir savstarpēji saistīti cēloņsakarības nozīmē, nav izgudrots nekas tehniski labāks par eksperimentu. No otras puses, psiholoģijas spēks un vājums ir tas, ka pētījumi tiek veikti ar cilvēkiem, kas nosaka ļoti augstas ētikas prasības.”

„Zinātnes kafejnīcā” LU PPMF profesors Ivars Austers stāstīs par maģisko domāšanas procesu, vairāk pievēršoties tam, kādā veidā cilvēki analizē viņiem visapkārt pieejamo informāciju.

PPMF Psiholoģijas nodaļas docente Inese Muzikante lasīs referātu par to, kāpēc autovadītāji mēdz braukt kā traki un ko tur var darīt, savukārt to, kā mūsu domāšanu ietekmē prese, varēs uzzināt doktorantu prezentācijās. Par saviem doktora darbiem stāstīs Laura Uzule „Kurzemes reģionālie laikraksti: žurnālistika, žurnālista profesionālā identitāte (1980–2010)” un Sandra Murinska-Gaile „Latgales reģiona prese kultūrsociālajā telpā”.

 

Pasākumu vadīs Bioloģijas fakultātes pētniece Inese Čakstiņa.

Zinātnes kafejnīca, koncerts un radio NABA raidījums „Zinātnes vārdā” iekļauts LU un projekta „RīgaPunkts” atbalstītajā pasākumu ciklā, kā mērķis ir popularizēt zinātni caur daudzveidīgām kultūras aktivitātēm, tostarp lektorijiem, koncertiem, izstādēm un radio raidījumiem. 2014. gadā, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, „Zinātnes kafejnīca” norisinās „Rīga 2014” programmas tematiskās līnijas „Izdzīvošanas komplekts” ietvaros.

0 komentāri

Komentāru nav