Francijas Institūts piedāvā lekciju ciklu izstādē „1914”

Francijas Institūts piedāvā lekciju ciklu izstādē „1914”
Mārtiņš Otto, Rīga 2014 . Izstāde „1914”
11-03-2014 A+ A-
Eiropas kultūras galvaspilsētas izstādes „1914”, kas līdz 2014. gada 20. aprīlim aplūkojama Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē „Arsenāls”, ietvaros, Francijas Institūts Latvijā piedāvā divus jaunus Pirmajam pasaules karam veltītus lekciju ciklus. Lekcijas norisināsies Mākslas muzejā „Rīgas Birža”, ES mājā, Latvijas Kara muzejā un Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 2014. gada pavasarī un rudenī.

Lekciju cikli tiek rīkoti sadar­bībā ar Pirmā pasaules kara historiālu Peronā, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Latvijas Kara muzeju. Lekcijas veltītas divām nozīmīgām tēmām. Pavasara cikls, kas veltīts kultūrai un Pirmajam pasaules karam, aplūkos mākslas, mūzikas un kino norises šajā laika periodā. Rudens cikls veltīts indivīdam un Pirmajam pasaules karam. Tas aplūkos karavīra motivāciju, kauju izraisītās traumas un bērna vietu militārajā konfliktā. Lekcijas notiks franču valodā ar sinhrono tulko­jumu latviešu valodā.

Pirmā lekcija gaidāma jau 2014. gada 11. martā, kad Rīgā viesosies Anete Bekēra, vēsturniece un pasniedzēja no Francijas.

Viņas lekcija nosaukums un tēma ir „Mākslinieki Pirmajā pasaules karā – ilūziju un nolieguma dalībnieki un liecinieki/Artistes en Grande Guerre, acteurs et témoins des illusions et des rejets”. A. Bekēra kura ir arī Francijas universitāšu institūta (Institut universitaire de France) biedre, pēta Pirmo pasaules karu un tā atspoguļojumu kultūrā.

Anetes Bekēras lekcija notiks Mākslas muzeja „Rīgas Birža” Konferenču zālē (Doma laukums 6, 3. stāvs). Lekcijas sākums plkst. 15.00. Ieeja bez maksas.

Nākamā cikla lekcija gaidāma 26. martā, kad muzikologs un pētnieks Estebāns Buhs (Esteban Buch) stāstīs par Pirmā pasaules kara laikā tapušajiem franču komponistu sacerējumiem („Musiques françaises de la Grande guerre”), savukārt 10. aprīlī gaidāma kinovēsturnieka Lorāna Vereja (Laurent Véray) lekcija „Kino mobilizācija Pirmajā pasaules karā – Francijas piemērs” („Le cinéma mobilisé durant la Grande Guerre. L’exemple français”).

Lekciju cikla programma ar norises laikiem un vietām aplūkojama šeit! (PDF)

Atgādinām, ka izstāde „1914” ir „Rīga 2014” notikums. Tā piemin 100 gadus kopš Pirmā pasaules kara sākuma. „1914” ir stāsts par pagrieziena punktu vēsturē un reizē arhitektonisks inscenējums, kā centrā ir trīs sadursmju zonas – konflikts laika dimensijā, kad jauns laikmets neatgriezeniski transformēja iepriekšējo vērtību sistēmu un atskaites punktus, konflikts cilvēkā – spēja upurēt dzīvi, iesaistoties karā un cīnoties par savu zemi, un visbeidzot – konflikts ģeogrāfiskajā telpā, kurā sevi pieteic jauni lielvaru un politisko spēku samēri un topošā „jaunā Eiropa”.

0 komentāri

Komentāru nav