„Labas vietas TALKA” Ziepniekkalnā un Čiekurkalnā

„Labas vietas TALKA” Ziepniekkalnā un Čiekurkalnā
Sabīne Zāgere . Dižozolu ielas sākums Ziepniekkalnā
„Labas vietas TALKA” ir viens no Rīgas apkaimēs gaidītākajiem notikumiem. Jau otro gadu projekta ietvaros ar reālām pašu iedzīvotāju radītām dizaina idejām kāda apkaimes vieta, skvērs, pamests brandmūris tiek atdzīvināts un labiekārtots tā, kā to vēlas paši iedzīvotāji. Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas – gadā „Labas vietas TALKA” īstenos projektus divās Rīgas apkaimēs – Ziepniekkalnā un Čiekurkalnā.

„Labas vietas TALKA” notiks Čiekurkalna filiālbibliotēkā (Čiekurkalna 1. līnija 64) trešdien 9. aprīlī un Ziepniekkalnā, Rīgas 94. vidusskolā (Ozolciema iela 26) 10. aprīlī

Pilsētvides veidošana arvien vairāk pieņem sociāla projekta formu, kur arhitektu, ainavu arhitektu un urbānistu loma cieši saistīta ar komunikāciju un sociālajām aktivitātēm. Kamēr Rīgas pilsēta vēl ir tikai ceļā uz vienotu publiskās ārtelpas attīstības koncepciju, katrs līdzdarbīgās plānošanas projekts mūsu pilsētu virza soli tuvāk kvalitatīvas dzīvesvides prasību īstenošanai.

 

Izmantojot „Radi Rīgu!” programmas ietvaros veiktos pētījumus, iniciatīvas un radošo darbnīcu materiālus, tiks īstenota apkaimes lokālo identitāti veicinoša pasākumu programma, kā arī tiks pievērsta uzmanība kultūras galvaspilsētas programmā līdz šim neiekļautām apkaimēm. 2013. gadā tika īstenots pilotprojekts „Labas vietas TALKA Alekša skvērā” Sarkandaugavā un šajā pavasarī Alekša skvēra jau ir notikušas pārmaiņas.

Vairāk par „Labas vietas TALKU” Alekša skvērā pagājušajā gadā lasi mūsu portālā!

Turpinot attīstīt pilotprojektā iegūto pieredzi un prasmes koprades platformas izveidei apkaimju publiskajā telpā, 2014. gadā tiks īstenoti projekti Ziepniekkalnā un Čiekurkalnā, ienesot kultūras notikumu aktivitāti arī šajās apkaimēs.

Projekta mērķis ir sociāli un funkcionāli atdzīvināt Ziepniekkalna un Čiekurkalna apkaimju publiskās telpas, realizējot reālas pašu iedzīvotāju veidotas pārmaiņas pilsētvidē.

„Apsolītā zeme” un Dižozolu ielas sākums

Ziepniekkalns ir viena no septiņdesmitajos gados izbūvētajām Rīgas apkaimēm, kurā astoņdesmitajos gados uzsākta kompleksa rajona apbūve. Šajā laikā Ozolciema ielā tapa arī Ziepniekkalna „lielais Ķīnas mūris” – garākā dzīvojamā ēka Rīgā.

 

Par apkaimes „labo vietu”, kuras revitalizācija pozitīvi ietekmēs visu apkaimi, tika atzīts skvēriņš Valdeķu un Dižozolu ielas krustojumā.

Dižozolu iela ir viena no jaunākajām ielām Rīgā, Ziepniekkalna lielmēroga dzīvojamā rajonā, un tai piemīt potenciāls kļūt par tā centrālo publisko telpu.

Dižozolu ielas pārveides projekts ir viens no divām „Radi Rīgu!” izstrādātām intervencēm, kuru realizāciju atbalstīja Rīgas dome. Projekta īstenošanas laikā Dižozolu ielā plānoti vairāki uzlabojumi.

Savukārt Čiekurkalnam raksturīgas mazpilsētas sajūtas – mazstāvu koka apbūve, apstādījumiem bagātas ielas, pagalmi un dārzi. Šeit dzīvo rīdzinieki, ģimenes jau vairākās paaudzēs, un šeit ir vairākas nozīmīgas pilsētas vietzīmes (landmarks) – vēsturiskais ūdenstornis, J. Poruka skola, Krusta baznīca (visi – valsts nozīmes kultūras pieminekļi) u. c. Taču degradējušās vēsturiskās ēkas, lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju iztrūkums, nelabvēlīgais sociālais slānis norāda uz šeit esošām problēmām un nepieciešamību tās risināt.

„Apsolītā zeme” ir zaļa teritorija 5. šķērslīnijā, apkaimes centrā blakus bibliotēkai ir izraudzīta par projekta novietni.

„Radi Rīgu!” projekta ietvaros jau 2011. gadā norisinājās tikšanās ar iedzīvotājiem, un „Apsolītā zeme” tika atzīta par vietējo iedzīvotāju komūnas stiprināšanas efektīvo līdzekli un par piemērotu vietu Čiekurkalna potenciālajam publiskajam dārzam.

Projekta „Labas vietas TALKA” īstenošana gan Ziepniekkalnā, gan Čiekurkalnā atbalstīs iedzīvotāju jau uzsākto aktivitāti, piesaistīs apkaimei uzmanību kultūras gada ietvaros un ilgi pēc tā, kā arī dos impulsu citu apkaimes publiskās telpas projektu attīstībai, apvienos radošās iniciatīvās, nodrošinot to pēctecību. Projekta aktivitātes paredz patstāvīgu un intensīvu apkaimju iedzīvotāju un citu apkaimes partneru iesaisti dizaina ideju izstrādi trīs darbnīcu sesijā.

Tādēļ 11. un 12. martā noritēs pirmās radošās darbnīcas – ideju talkas apkaimju skolās, savukārt otrajās darbnīcās aprīļa sākumā skolēniem piepulcēsies arī vecāki un apkaimes aktīvisti, tostarp vietējie uzņēmēji un sabiedriskie centri, darbnīcu sesiju noslēdzot ar lielo plenēru un apkaimes „Labas vietas” svētkiem maijā.

Tālāk apkaimes iedzīvotāju idejas tiks nodotas profesionāļu rokās tehniskai apstrādei, lai jau septembra sākumā svinīgi atklātu „labās vietas” apkaimēs.

Aktuālā informācija par notikumiem apkaimēs atrodama šeit.

Projektu „Labas vietas TALKA” īsteno biedrība „Ideju talka” un Laikmetīgās arhitektūras Informācijas centrs (LAIC), sadarbojoties ar ainavu projektēšanas darbnīcu ALPS Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas gada ietvaros.

Projekta mājaslapa atrodama portālā „riga2014.org”.

0 komentāri

Komentāru nav