Zināmi ES kultūras mantojuma balvas „Europa Nostra” laureāti

Zināmi ES kultūras mantojuma balvas „Europa Nostra” laureāti
Mārtiņš Otto, Rīga 2014 . Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes komisāre Andrula Vasiliu, Siguldas – „Rīga 2014” oficiālās partnerpilsētas – programmas atklāšanā
24-03-2014 A+ A-
Eiropas Komisija un „Europa Nostra” rīkotāji paziņojuši 2014. gada Eiropas Savienības kultūras mantojuma balvas „Europa Nostra” laureātus, liecina informācija „Europa Nostra” mājaslapā.

Šoreiz izvēlēti 27 laureāti, kas izvēlēti starp 160 nominētajiem projektiem no 30 valstīm. Tie sadalīti četrās kategorijās: saglabāšana; pētniecība; nozīmīgs ieguldījums; izglītība, apmācība un izpratnes veidošana.

Apbalvošanas ceremonija notiks 5. maijā Vīnes Burgtheater, klātesot Austrijas prezidentam Heincam Fišeram.

Balvas pasniegs Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes komisāre Andrula Vasiliu, kura viesojās arī „Rīga 2014” atklāšanas pasākumos, un izcilais tenors, „Europa Nostra” priekšsēdētājs Plasido Domingo.

Seši laureāti saņems galveno balvu 10 000 eiro apmērā, un viens no tiem pēc „Eiropa Nostra” rīkotās tiešsaistes balsošanas beigām iegūs publikas simpātiju balvu. Ar šo balvu tiek izteikta atzinība par izcilo darbu kultūras mantojuma jomā, bet ne tikai. Ar to iecerēts veicināt augsta līmeņa standartus un zinātību attiecībā uz saglabāšanas metodēm.

Ar visu „Europa Nostra” laureātu sarakstu var iepazīties šeit!

„Šā gada veikums ir pierādījums tam, ka pat sarežģītos ekonomikas apstākļos ar kultūras mantojumu saistīti projekti var piesaistīt aizrautīgus un talantīgus cilvēkus un publisku un privātu finansējuma avotu atbalstu,” paudis Plasido Domingo.

Viņš piebilst: „Pateicoties viņu prasmēm, uzņēmībai un augstsirdībai, daudzas vēsturiskas vietas ir atdzimušas, un tik daudzu cilvēku dzīve kļuvusi skaistāka un bagātāka.

Ceru, ka mūsu partnerība ar Eiropas Komisiju pieņemsies spēkā un kļūs aizvien ietekmīgāka, gādājot par to, lai Eiropas izcilība mantojuma jomā būtu pieejama arvien plašāk.”

„No sirds sveicu šā gada laureātus un viņu komandas. Šo cilvēku aizrautība un pašaizliedzība ļoti iedvesmo. Eiropas mantojums ir viena no mūsu lielākajām vērtībām. Tas veido tiltus starp pagātni un tagadni, veicina izaugsmi, sekmē sociālo pieejamību un piesaista tūristus. Tomēr daudzi no šiem cilvēku mākslas un izdomas darbiem, kas gadsimtiem liecinājuši par skaisto, kļūst trauslāki. Tas, vai tie arī turpmāk varēs priecēt cilvēkus, ir atkarīgs no ilgtermiņa ieguldījumiem saglabāšanas un uzturēšanas metodēs. Esmu priecīga, ka mūsu jaunā programma „Radošā Eiropa” turpina atbalstīt šo balvu, kā arī daudzas citas starptautiskas iniciatīvas, un ka tādējādi kultūras mantojums joprojām saņem vērā ņemamu ES finansējumu no dažādiem avotiem, jo īpaši reģionālajiem un pētniecības fondiem,” izziņojot laureātus teica komisāre A. Vasiliu.

Šā gada Eiropas Savienības kultūras mantojuma balvas „Europa Nostra” konkursa laureāti ir pievienojušies pārējiem 360 laureātiem, kuriem kopš 2002. gada atzinību izteikusi Eiropas Komisija un „Europa Nostra”. Speciālistu žūrija, ko veido neatkarīgi eksperti no visas Eiropas, novērtē atlasītos projektus četrās balvas kategorijās: saglabāšana; pētniecība; nozīmīgs ieguldījums; izglītība, apmācība un izpratnes veidošana. Visi laureāti saņem piemiņas plāksni vai trofeju. Katrs no sešiem galveno balvu laureātiem saņem arī 10 000 eiro.

Šīs balvas atbalsta ES kultūras programma. Laikā no 2007.  līdz 2013. gadam gandrīz 40 miljoni eiro šīs programmas līdzekļu tika ieguldīti kultūras mantojumam veltītu projektu līdzfinansējumā. Ieguldījumu devušas arī citas ES programmas: šajā pašā laika periodā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda tika atvēlēti seši miljardi eiro par labu kultūras mantojuma aizsardzībai un saglabāšanai, kultūras infrastruktūras attīstībai un tādu kultūras pakalpojumu atbalstam kā profesionālā sagatavošana, mākslas izglītība un izglītība kultūras mantojuma jomā. Kopš 1998. gada papildu 150 miljoni eiro tika atvēlēti no ES pētniecības un tehnoloģiskās izstrādes programmām.

Jaunā programma „Radošā Eiropa”, kuras budžets nākamajiem septiņiem gadiem ir turpat 1,5 miljardi eiro (šī summa iepriekšējos līmeņus pārsniedz par 9%), turpinās atbalstīt starptautiskas sadarbības projektus kultūras mantojuma jomā.

Kultūras mantojums ir ne tikai vērtīgs pats par sevi, būtisks ir arī tā ieguldījums izaugsmē un darbavietu radīšanā. Ir novērtēts, ka līdzekļi, ko publiskās un privātās struktūras iegulda mantojuma saglabāšanā, sasniedz piecus miljardus eiro gadā.

Skaitļi, ko publicējusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, parāda, ka 40% pasaules tūrisma ir ar kultūras dimensiju. Kultūras mantojums ir arī ilgtspējīgas attīstības un sociālās kohēzijas instruments.

Europa Nostra” – kultūras mantojuma balss Eiropā – ir pilsoņu kustība par labu Eiropas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai, kas arvien vēršas plašumā. „Europa Nostra” un tās Eiropas mēroga tīkls, kas vieno organizācijas un indivīdus, sabiedrotos un partnerus, ir ļoti ietekmīgs lobijs kultūras mantojuma jomā. Šī organizācija cīnās arī par Eiropas apdraudēto pieminekļu, objektu un ainavu pasargāšanu. 2013. gadā „Europa Nostra” svin 50. gadadienu.

0 komentāri

Komentāru nav