Stūra mājas programma – pasākumi, koncerti, izstādes, izrādes

Stūra mājas programma – pasākumi, koncerti, izstādes, izrādes
Kaspars Garda, Rīga 2014
No 1. maija līdz pat oktobrim apmeklētājiem būs pieejama Stūra māja – projekts „Stūra māja. Lieta Nr. 1914/2014”. Tur varēs ne tikai apmeklēt piecas iekārtotās izstādes, bet izbaudīt arī plašu pasākumu programmu, ar ko varat iepazīties šeit.

2. maijs plkst. 16.00
Pagalms
„Ne tikai Ērenpreiss”

Piedalās: Saulkrastu velosipēdu muzejs, LTD „Erenpreis Original”, Latvijas Veclaiku divriteņu klubs.
Veclaiku divriteņu paraugu demonstrējumi. Stāstījums par Ērenpreisa divriteņu ražošanas firmas vēsturi un seno velosipēdu restaurāciju šodien.

Organizē: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

17. maijs plkst. 20.0024.00
Pagalms
Muzeju nakts Stūra mājā. DJ Uldis Rudaks

Kāpēc aizliedza „2xBBM”? Kā skanēja leģendārā „Katedrāle”? Kā Pauls dzīvojās ārtroka teritorijā? Ko dziedāja „Sīpoli” un „Pērkons”? Ar kādām dejām uzstājās Hārdijs Lediņš un Juris Boiko? Kas somā „Dzeltenajiem pastniekiem”? Ko neatļāva Zenta? Par 20. gadsimta 70. un 80. gadu mūziku var uzdot bezgalīgi daudz jautājumu, un, kā vienmēr, šādos gadījumos, labākā atbilde ir mūzikas klausīšanās.

Muzeju naktī DJ Uldis Rudaks būs Stūra mājas pagalmā ar ierakstiem, kas apliecina padomju perioda norieta laika muzikālo daudzveidību latviešu mūzikā. Jā, varēja cīnīties pret Rietumu ietekmes neveselīgajā zonā nonākušajiem mūziķiem ar novērošanu, pamācībām, aizliegšanu, darbības pārtraukšanu. Taču mūzika turpināja skanēt. Dzelzs priekškars un modrā visuresošā auss traucēja fiziskai brīvībai, taču cilvēku galvās palaikam bija vairāk brīvības nekā mūsdienās. Muzeju naktī aicinām uz šīs garīgās brīvības muzikālo triumfa gājienu izcila dīdžeja un latviešu mūzikas pazinēja Ulda Rudaka kaleidoskopiskā salikumā.

28., 29., 30., 31. maijs plkst. 19.00
Pagalms

„Pārpalikumi no kara”. Starptautiskas skatuves mākslinieku grupas izrāde (angļu valodā).

Dramaturgi/aktieri – Nina Larisa Baseta (Nina Larissa Bassett) (Dānija), Ivo Briedis (Latvija), Elīna Petersdotira (Elin Patersdottir) (Islande), Janne Sārakala (Janne Saarakkala) (Somija).

Izrādi veido četru Ziemeļeiropas valstu mākslinieku personiskie stāsti, un tā ir kā neparasta ekskursija cauri vēsturiskajai ēkai ar dzīviem eksponātiem un pagātnes rēgiem. Viņi visi dzimuši laikā, kuru no Otrā pasaules kara šķir turpat divas paaudzes, tomēr arī viņi joprojām savā ziņā gatavi justies kā šai karā izdzīvojušie jeb, pašu izvēlētā apzīmējumā, „pārpalikumi”. Šī globālā katastrofa, kas vairāk vai mazāk skāra un tādējādi sasaistīja visas Eiropas nācijas un teritorijas, kalpo par galveno vēsturisko asi, ap kuru centrējas autoru vēstījumi par viņu dzimtu likteņiem. Autori – savu senču bioloģiskie turpinātāji – kļūst arī par viņu vēsturiskās atmiņas atdzīvinātājiem un iemiesotājiem.
Līdz šim „Pārpalikumi no kara” izrādes jau notikušas prominentajā Somijas Nacionālajā vēstures muzejā Helsinkos un Odsherredas novada (Dānijā) novadpētniecības muzejā un tā apkārtnē. Tagad pienākusi kārta Stūra mājai – telpai, kurā daudz mazāk institucionalizēta vēstures traktējuma, bet nesalīdzināmi vairāk autentisku, vēl muzejiski nepārstrādātu laikmeta pārpalikumu.

7. jūnijs plkst. 12.00
1. stāva zāle, Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcija

Pasākums „Latvijas armijas ģenerāli Kārli Gopperu (1876–1941) pieminot”

7. jūnijs ir Latvijas skautu un gaidu diena, tādēļ pasākuma ietvaros tiks sniegta informācija par Latvijas skautiem un gaidām šodien, būs radošās darbnīcas, spēles un šķēršļu ceļi jauniešiem, bērniem un viņu vecākiem.
Organizē: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

4. jūlijs plkst. 21.00
Pagalms

Aliksa Landaua-Brižatova (Alix Landau-Brijatoff), Emanuels Robērs-Espaljē (Emmanuel Robert-Espalieu).

„Tik vien laika, lai paķertu dažas mantas”/„Just Enough Time to Pack a Few Things”
Luga trim personāžiem ar klezmera mūziku vienā cēlienā/Franču valodā ar latviešu subtitriem.
Režija: Izabella Starkjē (Isabelle Starkier). Iestudējumā piedalās: Broša Jankeloviča – Žudita Magra (Judith Magre), Blūma Jankeloviča-Landaua – Valentīna Varela (Valentine Varèla), Avīžnieks – Juris Žagars; vijolnieks Eriks Slabiaks un ansamblis „Les Yeux Noirs”.

1940. gada 14. jūnijā Parīzē, kapitulējošās Francijas valdības pasludinātā par atvērto pilsētu, iemaršēja Vermahts. 1940. gada 17. jūnijā Rīga, pakļaujoties padomju ultimātam, sagaidīja Sarkanās armijas ierašanos. Ar dažu dienu starpību Otrais pasaules karš sagrāba savā varā divas Eiropas galvaspilsētas, kuras kļuvušas par telpiskajiem atskaites punktiem A. Landauas-Brižatovas un E. Robēra-Espaljē lugai „Tik vien laika, lai paķertu dažas mantas”, kuras pamatā ir sociālpsiholoģes un rakstnieces Landauas-Brižatovas grāmata „Tombes lointaines” („Tālie kapi”; Parīze, 2009). Tas ir vēstījums par autores ģimenes likteņiem, caur kuriem atklājas viena no 20. gadsimta šausminošākajām humānajām katastrofām – holokausts. Autores māte Blūma Landaua kara sākumu sagaidīja Parīzē, vecmāmiņa Broša Jankeloviča – Rīgā. Par laimi, 1939. gadā sākoties karadarbībai Eiropā, Blūma nepaklausīja mātes uzstājīgajiem aicinājumiem pārcelties uz Latviju, bet gan pievienojās vīram Francijas dienvidos. Latvijas neitralitāte, kas šķita garantējam drošu patvērumu, izrādījās iluzors glābiņš, un Sarkanās armijas nesatriecamā varenība tāpat – līdzīgi kā daudzu tūkstošu Latvijas ebreju dzīves arī Brošas Jankelovičas mūžs aprāvās 1941. gada 8. decembrī Rumbulas masu kapā.

Lugas dialogs ir divu sieviešu – mātes un meitas – saruna pāri kara plosītajai Eiropai; sākumā telefoniska, vēlāk – sarunbiedrei veltītos dienasgrāmatas ierakstos vai vien domās paustās frāzēs. Iestudējumā šais lomās – ievērojamās franču teātra un kino aktrises Žudita Magra un Valentīna Varela. Kā trešā šai intīmajā dialogā ielaužas Avīžnieka – distancētā vēstures hronista – balss (Juris Žagars). Neizbēgamās un nepielūdzamās traģēdijas pāraugšana no priekšnojautām šokējošā īstenībā veido sižeta dramatisko kāpinājumu. Un, gluži kā dzīvē, arī lugā traģisms caurauž kolorītu intonāciju paleti, kurā ir gan dažādu tautu klasiķu citāti, gan ebreju pasakas un ēdienu receptes , gan klezmera mūzikas vitalitāte.

19. jūlijs plkst. 16.00
1. stāva zāle, Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcija

Lekcija – demonstrējums „Militārās formas un to piederumi Pirmā pasaules kara laikā”.
Lektors: Georgs Kuklis-Rošmanis. Stāstījums par Krievijas armijas mundieriem un to piederumiem 1. pasaules kara laikā. Privātās kolekcijas priekšmetu demonstrējumi.

Organizē: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

13. augusts plkst. 18.00
1. stāva zāle, Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcija

Lekcija „Mērijas Grīnbergas (1909–1975) „ceļojums uz Vāciju”, pavadot Latvijas kultūras vērtības”.
Lektors: Dr. art. Jānis Kalnačs. Stāstījums par Latvijas kultūras vērtību piespiedu izvešanu uz Vāciju 1944. gadā un tās pavadījušo cilvēku likteņiem.

Organizē: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

22. augusts plkst. 10.00–19.00
1. stāva zāle, Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcija

Starptautiska konference „„Baltijas ceļš” – politisko pārmaiņu iedvesmotājs”

Stūra mājā norisinās daļa konferences „Baltijas ceļš”, kas notiek 21. un 22. augustā un veltīta Baltijas tautu brīvības un valstiskuma atjaunošanas vēlmes unikālajam apliecinājumam pirms 25 gadiem. Konferences rīkotāji: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, nodibinājums „Rīga 2014”, Latvijas Zinātņu akadēmija – Baltijas Stratēģisko studiju centrs un Konrāda Adenauera fonds. 

Konference iekļauta „Baltijas ceļa” akcijas 25. gadadienas programmā. 1989. gadā, atceroties pusgadsimtu iepriekš parakstīto Molotova–Ribentropa paktu, kura tiešs rezultāts bija Otrā pasaules kara sākums un Baltijas valstu suverenitātes iznīcināšana, apmēram 2 000 000 baltiešu savienoja dzīvā ķēdē trīs valstu galvaspilsētas. „Baltijas ceļš” kļuva par nepieredzēti spēcīgu valstiskuma atjaunošanas gribas apliecinājumu. Kā spilgta zīme Eiropas un pasaules vēsturē, kā unikāls nevardarbīgās pretošanās paraugs šī akcija iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma reģistrā.
Konferences divas dienas aptver plašu tematu loku, vispusīgi analizējot sabiedrības un indivīda eksistenci totalitārajā sistēmā, dažādas pretošanās formas šai sistēmai visā tās pastāvēšanas periodā, cīņu par valstiskuma atjaunošanu laikā no 1985. līdz 1991. gadam, totalitārisma sabrukuma vietu Eiropas vēsturiskajā atmiņā.

Konferencē aicināti piedalīties vadoši vēstures, politoloģijas, sociālās atmiņas pētnieki no Baltijas valstīm, Polijas, Vācijas, Lielbritānijas, ASV, Krievijas, Ukrainas u. c. valstīm.

23. augusts plkst. 19.00
Pagalms

Akcijas „Atmodas paaudze: dzimuši kopā ar Latviju” noslēguma pasākums

Kā savas dzimšanas laiku izjūt Trešās atmodas paaudze jeb tie, kas „dzimuši kopā ar Latviju”? Ko viņiem nozīmē viņu vecāku un vecvecāku tā laika ideāli, cerības un izvēle? Akcija Atmodas paaudze uzrunā tos Stūra mājas apmeklētājus, kuri dzimuši laikā no 1988. līdz 1991. gadam, aicinot pastāstīt savu Trešās atmodas stāstu (stāstījumi tiek fiksēti videoierakstā), dalīties ar „Baltijas ceļa” bildēm, kurās redzami viņi kā bērni vai arī viņu vecāki. Akciju noslēdz jauniešu „dzīvā ķēde” Stūra mājas telpās, spilgtāko stāstu stāstīšana klātbūtnē un tai sekojoša diskusija par latvietības izjūtu šodien, stāstu fragmentu videokolāžas demonstrējums, savākto fotoattēlu izstāde.

Pasākuma izskaņā - grupas „Gaujarts” koncerts, kas ir viena no savdabīgākajām indie mūzikas grupām Latvijā – „Gaujarta” skanējums un muzikālā domāšana momentāni atpazīstama. Muzicē mazliet ironiski, mazliet rezignēti, viņu mūzikā ir mazliet no neatbildētas mīlestības, bal musette, kopmītnēs ceptiem kartupeļiem un lietus pilieniem uz loga stikla, turklāt viņi zina, kas ir laba dzeja. „Gaujarta” redzesloks nesākas uz Latvijas neatkarības sliekšņa, nē, viņi zina, kas Mirdza Ķempe, Ojārs Vācietis, Klāvs Elsbergs. „Gaujarts” izvēlas tekstus, kas liekas būtiski un runājoši.

3. septembris plkst. 18.00
1. stāva zāle, Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcija

„Vācbaltiešu diena”

Piedalās: Latviešu-vācbaltiešu centrs „Domus Rigensis”, Rīgas Vācu biedrības vokālais ansamblis „Morgenrot”.
Vācbaltiešu Karla Šīrena biedrības Līneburgā (Vācija) arhīva vadītājas Renātes Adolfi (Renate Adolphi) atmiņas par pieredzēto 1939. gadā. Vokālā ansambļa „Morgenrot” vācu mūzikas koncerts.
Organizē: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

11. septembris plkst. 18.30
1. stāva zāle, Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcija

Dokumentālās filmas „Vārpa – apsolītā zeme” pirmizrāde

Filmā atainota baptistu izceļošana no Latvijas uz Brazīliju 1920to gadu sākumā un „Vārpas” kolonijas dibināšana Sanpaulu pavalsts mūžamežā. Meklējot atbildi uz jautājumu, kā gandrīz gadsimtu eksotiskajā vidē bijis iespējams saglābāt latviskumu, intervēti seno notikumu aculiecinieki, kuru stāstījums papildināts ar bagātīgu veco fotogrāfiju klāstu un dokumentiem no Brazīlijas un Latvijas arhīviem. Filmā iemūžināta arī pašreizējā „Vārpas” ikdiena un latviskās tradīcijas.
Filmas tapšanu atbalsta: VKKF un PBLA kultūras fonds.

Organizē: filmas producents – biedrība „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”.

19. septembris plkst. 18.00
1. stāva zāle, Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcija/Pagalms

Diskusija skolēniem „Man „piekāst” vēsturi’’

Un ko dod tā vēstures mācīšanās!? Ko man dos, ja zināšu, ka sen pagājušā gadā sen nomiruši cilvēki darīja lietas, kuras šodien neviens sen vairs nedara? „Piekāst”! Bet varbūt… Varbūt tomēr tie cilvēki nemaz nebija tik citādāki kā mēs šodien? Varbūt ir jēga pamēģināt izdarīt to, kas viņiem toreiz nesanāca? Vai vismaz – neiebraukt tajās „auzās”, kur šie toreiz ietrāpīja?

Diskusija aicina uz Stūra māju paaudzi, kurai šais sienās glabātā vēstures patiesība var šķist vien „spoku stāsts” un „šausmenīte”. Te sadursies „jauno” un „veco”, skolotāju un skolojamo, vēstures fanātu un tās „piekāsēju” viedokļi. Daži varbūt radīs jaunu skatpunktu, citi – vien nostiprināsies savā pārliecībā.

11. oktobrī plkst. 16.00
1. stāva zāle, Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcija

Priekšlasījums „Kā eksponāti ienāk muzejā”. Lektore: Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Krājumu nodaļas vadītāja Anita Gailiša.

Stāstījums par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekciju veidošanās vēsturi un šodienu.
Organizē: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

19. oktobris
Norises laiks tiks izziņots atsevišķi

1. stāva zāle, Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcija

Noslēguma pasākums – diskusija „Pārkrāsosim?”

Par Stūra mājas izmantošanas nākotni diskutēs projekta „Stūra māja: Lieta Nr. 1914/2014” dalībnieki, kultūras teorētiķi un vadītāji, radošās industrijas organizāciju, valsts, pašvaldību un privāto kultūras nodibinājumu pārstāvji, nekustamā īpašuma attīstītāji.

0 komentāri

Komentāru nav