1914 uz Brīvības ielas

1914 uz Brīvības ielas
03-10-2012 A+ A-

Eiropas kultūras galvaspilsētas gada neatņemama sastāvdaļa būs projekti, kas jaunā kvalitātē atklās pilsētas un visas Latvijas piederību Eiropas kultūras kopīgām vērtībām. Viens no programmas stūrakmeņiem ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāde „1914”.

Visas pasaules uzmanība 2014. gadā būs pievērsta pārdomām par I Pasaules kara sākuma 100-gades tematiku. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs gada sākumā atklās vairāku mēnešu garu izstādi, kurā atspoguļos slavenu Eiropas mākslinieku skatījumu uz I Pasaules karu kā atskaites punktu 20. gadsimta Eiropas vēsturiskajā, sociālajā un kultūras attīstībā.

Gatavojoties vērienīgajai izstādei, 10. oktobrī notiks Pirmajam pasaules karam veltīta starptautiska zinātniska konference „1914 uz Brīvības ielas”.

Konference tiek rīkota, lai veicinātu diskusiju sabiedrībā par Eiropas identitātes un vēstures problēmām, atskatoties uz simts gadiem, kopš sācies Pirmais pasaules karš. Konferencē piedalīsies Rīga 2014 pārstāvji un zinātnieki no Latvijas un Francijas, kas dažādos aspektos pievērsušies kara pētniecībai – analizējot to kā vēsturisku fenomenu, kas būtiski ietekmējis Rietumu sabiedrības dzīves izjūtu un kultūras tradīcijas.

Kāpēc šodien būtu jārunā par Pirmo pasaules karu? Kā Eiropa un tās valstis mēģinājušas un joprojām mēģina pārvarēt vēsturiskās „traumas”? Vai tās ir daļa no Eiropas kopīgas identitātes?

Konferences programma šeit.

Ieeja konferencē ir bez maksas. Pieteikties līdz 7. oktobrim pie Dainas Auziņas, zvanot pa tālruni (+371) 67357527 vai rakstot uz e-pastu Daina.Auzina@lnmm.lv. Konference norisināsies Latvijas Mākslas muzeja „Rīgas Birža” konferenču zālē.

0 komentāri

Komentāru nav