„Dabas koncertzālē” Gaujas senielejā skanēs bruņuzivs stāsti

„Dabas koncertzālē” Gaujas senielejā skanēs bruņuzivs stāsti
A. Soms
2014. gada „Dabas koncertzāles” pasākums notiks 9. augustā Gaujas Nacionālajā parkā, Siguldas apkaimē. Pilsētas un novada iedzīvotāji un viesi varēs doties pastaigu pārgājienos, iesaistīties „Dabas koncertzāles” izziņas laboratoriju un radošo darbnīcu aktivitātēs, bet, iestājoties tumsai, kļūt par dabas, mūzikas un videomākslas izrādes dalībniekiem, sajūtot dabu sevī un personisko saikni ar dabas skaistumu, varenību un laika plūdumu.

„Dabas koncertzāles” galvenais varonis, kas palīdzēs izdzīvot šo stāstu, šogad būs bruņuzivs Asterolepis ornata jeb Zvaigžņotās zvīņās tērptā. Tā ir „vienaudze” vairāk nekā 400 miljonu gadu vecajiem Gaujas senielejas krastus veidojošajiem smilšakmeņiem. Šie ieži radušies, izgulsnējoties un sacementējoties smiltīm un māliem Devona jūras seklūdenī un milzīgu upju deltās, kas senajos laikos bija mūsdienu Latvijas cietzemes vietā. Gaujas smilšainajās sērēs bruņuzivju kaula bruņu fragmenti rūpīgam dabas vērotājam un pētniekam atrodami vēl mūsdienās.

9. augustā no plkst. 17.00 līdz 21.00 apmeklētājiem vairāk nekā divdesmit dažādās laboratorijās un darbnīcās būs plašas iespējas tuvāk iepazīt bruņuzivi un tās evolūcijas izaicinājumus, Zemes ģeoloģisko attīstību Gaujas senielejas teritorijā no laika, kad tur dzīvoja bruņuzivs līdz mūsdienām, kā arī apskatīt dabas vērtības, kas sastopamas un vērojamas šodien.

Kā zināms, „Dabas koncertzāle” neizmanto ierastās estrādes skatuves formas, bet izmanto dabas piedāvāto, tādā veidā pielāgojoties videi, nevis to izmainot. Arī  2014. gada pasākuma noslēdzošai daļai – mūzikas, video un gaismas priekšnesumam – paredzēts izveidot unikālu skatuves formu.

Šogad „Dabas koncertzāles” nelielo ierasto mūziķu sastāvu papildinās „Devona orķestris”. Tā pamatā ir akadēmiskais simfoniskā orķestra kamersastāvs divdesmit profesionālu mūziķu sastāvā, kura galvenais uzdevums būs ar skaņu simfoniju aizvest klausītājus 400 miljonu gadu tālā pagātnē un savienot to kopējā skanējumā ar mūsdienu „Dabas koncertzāli”.

Projektu īsteno biedrība „Dabas koncertzāle” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Siguldas novada pašvaldību un dabas pētniekiem.  Mākslas un zinātnes projekts „Dabas koncertzāle” ir dabas, mūzikas, zinātnes, videomākslas, dramaturģijas simbioze, kas aktualizē un spēcina mijiedarbību starp cilvēku un dabu.

„Dabas koncertzāles” pasākums ir viena no projekta „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” aktivitātēm.

0 komentāri

Komentāru nav