„Orbīta” izdod Aleksandra Meņšikova dzejas krājumu

„Orbīta” izdod Aleksandra Meņšikova dzejas krājumu
Jaunās Latvijas krievu dzejas bilingvālajā sērijā, kas tiek izdota ar „Rīga 2014” atbalstu, iznācis Daugavpils dzejnieka Aleksandra Meņšikova dzejas krājums „17 стихотворений/17 dzejoļi”. Krājumu izdod tekstgrupa „Orbīta”.

Dzejoļu tulkojumus latviešu valodā sagatavojuši dzejnieki Krišjānis Zeļģis un Ivars Šteinbergs, tulkojumu redaktore – Anna Auziņa.

Grāmatā iekļauti „Orbītas” izvēlēti A. Meņšikova dzejoļi, kas tapuši dažādos autora radošajos periodos – gan agrīnie darbi, gan pēdējos gados sarakstītie.

Dzejas krājuma prezentācija notiks trešdien, 18. jūnijā, mākslas centrā „Noass”. Pasākuma sākums plkst. 19.00, ieeja – bez maksas.

Aleksandrs Meņšikovs ir dzimis 1975. gadā Daugavpilī. Dzejniekam līdz šim izdots dzejas krājums „Blakus/ядом” (Daugavpils, 2007). Viņa dzejoļi publicēti vairākās dzejas izlasēs, tostarp „Orbītas” izdotajā antoloģijā „Krievu mūsdienu dzeja Latvijā”, žurnālā „Daugava”, internetā – „Orbītas” mājaslapā un krievu literāri-filozofiskajā žurnālā „Topos”.

Krievu dzejnieks un kritiķis Sergejs Arutjunovs, 2007. gadā recenzējot dzejas krājumu „Blakus”, A. Meņšikova radošo darbību raksturojis kā „vientulības skolu”: „Aleksandrs Meņšikovs acīmredzot ir viens no tiem, kas palicis viens pret vienu ar Eiropu, kura simtiem gadu māca savu pilsoni apzināties sevi kā vienību līdzvērtīgu nullei: jo vienkāršāks un nemanāmāks ir tavs liktenis, jo plašāka, svētītāka un biedējošāka ir tava brīvība.”

„Meņšikovs visai pieklusināti reflektē par ikdienu. Emocijas pieklust, atsvešinātība pieaug,” tā, raksturojot 2008. gadā iznākušo Latvijas krievu dzejas antoloģiju, autora daiļradi vērtē Kārlis Vērdiņš.

„Orbītas” bilingvālās sērijas redaktori ir Aleksandrs Zapoļs un Artūrs Punte. Sērijas oriģinālo dizainu izstrādājuši mākslinieki Rūta Briede un Artis Briedis. Šajā sērijā jau iznākušas divas grāmatas – Dmitrija Sumarokova „Café Europe” un Jeļenas Glazovas „Transfēri”. Līdz 2014. gada beigām plānots publicēt vēl vairākus divvalodu izdevumus ar jauno un jau labi zināmo Latvijas krievu autoru dzejoļiem.

„Orbītas” grāmatas iespējams iegādāties veikalos „Valters un Rapa”, „Jāņa Rozes grāmatnīca”, „NicePlace Mansards”, „Intelektuāla grāmata” un galerijā „Istaba”.

Atgādinām, ka „Rīga 2014” atbalstītajā „Orbītas” izdevējdarbībā līdz šim jau iznākuši Sergeja Timofejeva, Artūra Puntes, Dmitrija Sumarokova, Jeļenas Glazovas, Semjona Haņina, Žorža Uaļļika un citu Latvijas krievu dzejnieku bilingvālie krājumi.

0 komentāri

Komentāru nav