Izdots izstādei “1914” veltīts rakstu krājums

Izdots izstādei “1914” veltīts rakstu krājums
Kaspars Garda
10-07-2015 A+ A-
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā iepazīties ar krājumu „1914”, kas nāk klajā kā sestā grāmata sērijā „Muzeja raksti”, kas ir veltīts Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas projektam – izstādei „1914”, kas norisinājās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) izstāžu zālē “Arsenāls” no 2014. gada 18. janvāra līdz 20. aprīlim.

Izdevuma materiāli sniedz plašu skatījumu uz vēstures un mākslas mijiedarbību, runājot par vizuālo mākslu, literatūru, mūziku, sociālajiem jautājumiem, kultūras mantojuma problēmām un citām tēmām.

Projekta „1914” zinātnisku platformu veidoja trīs LNMM organizētās starptautiskās konferences kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Universitāti (LU), Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Kara muzeju, Gētes institūtu Rīgā, Francijas institūtu Latvijā u.c. Ievadot darbu pie izstādes, 2012. gadā muzejs sarīkoja konferenci „1914 uz Brīvības ielas”, aplūkojot dažādus vēstures, literatūras, mūzikas un mākslas jautājumus laikā ap Pirmo pasaules karu. 2013. gadā Rundāles pils muzejā notika konference „Pompeju pēdējā diena”, kurā speciālistu uzmanība tika pievērsta kultūras mantojuma problēmām un karā neatgriezeniski zudušajām vērtībām. Savukārt 2014. gada martā uz zinātnisku diskusiju Austrumeiropas reģiona kontekstā pētniekus pulcināja starptautisks forums „1914. Karš un modernisms”.

Grāmata dokumentē minētās konferences, šeit apkopoti nolasītie referāti vai to kopsavilkumi. Interdisciplinārajā izdevumā ar saviem rakstiem piedalās pētnieki no 11 valstīm, īpaši akcentējams vēsturnieka Ērika Jēkabsona un socioloģes Vitas Zelčes (LU, Latvija), Kristiānes Janekes (Histoty Service TRADICIA, Vācija), Pirmajam pasaules karam veltīto nozīmīgo grāmatu autores Anijas Deperšēnas (Lilles 2. Universitāte, Francija) devums, kā arī Čehijas Zinātņu akadēmijas Mākslas vēstures institūta direktora Vojteha Lahodas u. c. autoru publikācijas. Latvijas Nacionālo mākslas muzeju izdevumā pārstāv mākslas zinātnieces Dace Lamberga, Elita Ansone, Edvarda Šmite un projekta „1914” vadītāja Ginta Gerharde-Upeniece.

Rakstu krājumu papildina projekta sagatavošanas notikumu fiksācija laikposmā no 2011. līdz 2014. gadam. Izdevumā ietverts pasākumu apraksts, kā arī informācija par izglītības programmām, nolasītajām lekcijām, koncertu un teātra izrādēm, kas paplašināja projekta kontūras.

Rakstu krājuma publikāciju teksti latviešu, franču un angļu valodā ar kopsavilkumu latviešu un angļu valodā. Sastādītāja: Gundega Cēbere.

Grāmatas izdošanu atbalsta nodibinājums „Rīga 2014” un Valsts Kultūrkapitāla fonds

Rakstu krājumu var iegādāties LNMM Zīmola fonda kioskos un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

2009. gadā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs uzsāka „Muzeja rakstu” izdošanu, kuru mērķis ir publicēt muzeja speciālistu pētnieciskā darba rezultātus – referātus, rakstus, tiem atsevišķos gadījumos piepulcinot arī citu pētnieku veikumu, kas publiskots muzeja rīkotajās konferencēs. Līdz šim iznākušas jau sešas grāmatas.

0 komentāri

Komentāru nav