Rīgā būs Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariāts

Rīgā būs Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariāts
Kaspars Garda, Rīga 2014
20-06-2013 A+ A-
Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības (Northern Dimension Partnership on Culture – NDPC) sekretariāts no 2014. gada darbosies Rīgā, šāds lēmums tika pieņems pēdējā NDPC Rīcības komitejas sanāksmē, ziņo Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sekretariāta pārcelšana no Ziemeļu Ministru padomes sekretariāta Kopenhāgenā uz tā pārstāvniecību Rīgā ir atzinība Latvijas centieniem attīstīt radošās un kultūras industrijas.

Savukārt Latvijas dalība Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerībā ilgtermiņā sniedz iespēju izmantot potenciālu, kas īpaši saistīts ar Ziemeļvalstu pieredzes apguvi un finanšu instrumentu pieejamību.

Praktiskā sadarbība Ziemeļu Dimensijas (ZD) ietvaros notiek četru partnerību – vides, transporta un loģistikas, veselības un labklājības un kultūras – formātos. ZD ir instruments sadarbībai starp četriem vienādiem partneriem – Eiropas Savienību, Krieviju, Norvēģiju un Islandi. ZD iekļauj Baltijas un Barenca jūras reģionus, ziemeļrietumu Krieviju, Islandi un Grenlandi, kā arī Arktiku.

Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerībā (ZDKP) darbojas Norvēģija, Krievija, Dānija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Vācija, Islande, Polija, Zviedrija un Eiropas Komisija. Latviju ZDKP pārstāv Kultūras ministrija. Šī partnerība ir dibināta 2010. gadā kā ceturtā partnerība ZD politikā. ZDKP darbu koordinē sekretariāts, kas līdz 2013. gada beigām atrodas Ziemeļu Ministru padomē Kopenhāgenā, Dānijā.

Partnerības mērķis ir veicināt kultūras un radošās industrijas kā dzinējspēku ZD teritoriju attīstībā gan reģionālā, gan starptautiskā līmenī, savukārt darbības virzieni – kļūt par kontaktpunktu informācijas apmaiņai par kultūras un radošo industriju labākās prakses piemēriem; īstenot radošo industriju attīstību sekmējošus sadarbības projektus un piesaistīt papildu finansējumu kultūras un radošo industriju projektiem. ZDKP ir ietvars kultūras iestāžu, biznesa vides un radošu uzņēmēju sadarbības veicināšanai.

Partnerības prioritātes saskan arī ar Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģiju, Nacionālajā attīstības plānā un Latvijas kultūrpolitikas pamatdokumentos iezīmēto mērķi veicināt uzņēmējdarbību radošajās industrijās un eksportu, apvienot kultūras un biznesa potenciālu, lai stiprinātu ZD reģiona valstu konkurētspēju Eiropā un globalizētajā pasaulē, veidot peļņu nesošus kultūras un radošo industriju projektus, nodrošinot sabiedrības labklājības pieaugumu.

Līdz šim ne Latvijā, ne arī pārējās Baltijas valstīs nav darbojusies neviena ZD sadarbības ietvara institūcija. Šis lēmums būs lieliska iespēja Latvijai pierādīt, ka tā arvien vairāk attīstītās kā vide, kur apvienotas kultūras un biznesa vērtības, tādējādi stiprinot ZD reģiona konkurētspēju Eiropā un pasaulē.

No 2014. gada ZDKP sekretariāts atradīsies Latvijā – Rīgā, Ziemeļu Ministru padomes (ZMP) biroja telpās.

ZMP birojs Rīgā ir Ziemeļu Ministru padomes sekretariāta Kopenhāgenā daļa, un tā uzdevums ir veicināt Ziemeļvalstu un Latvijas sadarbību. ZMP birojs Latvijā cieši sadarbojas ar valsts un nevalstiskā sektora institūcijām un Ziemeļvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, lai īstenotu kopējās Ziemeļvalstu iniciatīvas, pēdējos gados īpašu uzmanību veltot radošo industriju jomai.

Papildu informācija par ZDKP lasāma Northern Dimension Partnership on Culture” mājaslapā.

0 komentāri

Komentāru nav