Lielās talkas pagalmu sakopšana un labiekārtošana

Apraksts:

Lielās talkas dienā vairākos Rīgas pagalmos notika šo pagalmu labiekārtošanas darbi – tika tīrīts, stādīts, krāsots, uzstādītas jaunas iekārtas u.c. Šo pārvērtību priekšnoteikums – pašu iedzīvotāju iniciatīva un aktīva dalība. Vienas dienas laikā pagalmi pārtapa par prieku apkaimes iedzīvotājiem un citiem pilsētniekiem, un to paveica paši lielie un mazie kopā ar saviem palīgiem un padomdevējiem – studentu autoru grupām, profesionāliem ainavu arhitektiem, arhitektiem un citiem interesentiem. Jau iepriekš pagalmos tika veikti priekšdarbi, taču šajā dienā darbs tika pabeigts, visiem kopīgi darbojoties.

Tematiskā līnija: Izdzīvošanas komplekts

Sākās: 25.04.2014 21:00

Vieta:

  • Četros Rīgas pagalmos

Notikuma veids:

  • Pasākums

Notikuma kategorija:

  • Dizains
  • Iedzīvotāju dalība
  • Izglītība

Notikuma auditorija:

  • Bērni
  • Jaunieši
  • Pieaugušie

Projekta apraksts:

Pagalmu kustība ir pagalmu sakopšana un labiekārtošana ar iedzīvotāju dalību. Projekta mērķis ir veicināt cilvēku vēlmi iesaistīties savas dzīves telpas labiekārtošanā, palīdzēt viņiem īstenot idejas, piedāvājot kopīgu darbošanos. Tikai paši iedzīvotāji vislabāk zina sava pagalma dzīvi un vajadzības. Kultūras galvaspilsētas projekta ietvaros pagalmos vispirms tika veikta situācijas apzināšana (iedzīvotāji pieteica savus pagalmus konkursā), pēc tam dažādu augstskolu studenti kopā ar profesionāļiem un iedzīvotājiem izstrādāja pagalmu attīstības vīzijas un tās īstenoja Lielās talkas dienā.

Web adrese: http://www.talkas.lv/

Rīga2014

0 komentāri

Komentāru nav