Konference „Colloquium Balticum Rigense”

Apraksts:

Būtiska Rīgas kultūras vēstures daļa, kas saista Rīgu ar Eiropas renesanses intelektuālajām un estētiskajām strāvām, ir Rīgas humānisti. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte kopā ar saviem ilggadējiem starptautiskā pētniecības tīkla „Colloquium Balticum” sadarbības partneriem - Baltijas reģiona universitāšu klasiskās tradīcijas pētniekiem - rīkoja konferenci, lai aplūkotu un izvērtētu Rīgas humānistu kā Baltijas reģiona nozīmīga renesanses laika fenomena būtību un devumu.

Trīs dienas klasiskās tradīcijas pētnieki un studenti no Filipa Universitātes Marburgā, Lundas, Tartu, Viļņas un Latvijas universitātēm, kā arī pētnieki no Helsinku, Fribūras, Oksfordas universitātēm un Berlīnes Brīvās universitātes, sprieda par Rīgas humānistu fenomenu Eiropas renesanses kontekstā, humānisma reģionālajām īpatnībām, Rīgas Domskolu un neolatīnisko kultūru un izglītību, spilgtāko autoru (D. Hilhena, D. Hermaņa u.c.) daiļradi, kā arī humānistu iedvesmas avotiem antīkajā literatūrā un to recepciju.

Tematiskā līnija: Bez tematiskās līnijas

Sākās: 05.11.2014 22:00

Beidzās: 07.11.2014 22:00

Vieta:

  • Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
  • Mazajā ģildē

Notikuma veids:

  • Konference

Notikuma kategorija:

  • Literatūra
  • Izglītība
  • Zinātne
  • Vēsture

Notikuma auditorija:

  • Pieaugušie

Projekta apraksts:

Nodibinājums „Rīga 2014” sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Tūrisma attīstības valsts aģentūru īstenoja Starptautisku kultūras konferenču atbalsta programmu. Programmas mērķis bija stiprināt Rīgas kā kultūras metropoles tēlu un veicināt Latvijas starptautisko atpazīstamību. Programmas ietvaros tika atbalstīti augstas kvalitātes starptautiski kultūras pasākumi – kongresi, konferences, kopsapulces un konkursi, piesaistīti starptautiska līmeņa kultūras nozares pārstāvji un eksperti. 

Web adrese: http://www.cbrigense.lu.lv/

Rīga2014

2 komentāri

Kornēlija Karolīna

05.11.2014 13:57

Vai kaut kur varētu būt pilnīgāka informācija par konferences programmu, norises laikiem un vietām?

Serghey

06.11.2014 08:14

http://www.colloquiumbalticum.org/?p=84 vai http://www.cbrigense.lu.lv/lat/programma/