Rīga – Eiropas krustcelēs: Čehija, Grieķija

Apraksts:

Bija iespēja apskatīt izstādi, darboties radošajās darbnīcās - uzzīmēt pastkarti ar „Zelta Prāgas” skatu. Varēja paciemoties pie krietnā kareivja Šveika, atstājot uz sienas savu autogrāfu un izveidojot puķi „savam pogas caurumam”. Bija arī jāmēģina uzrakstīt savu vārdu ar kirilicas alfabēta burtiem, kurus izveidojuši kristieši Kirils un Metodijs.

Tāpat ikviens bija aicināts apskatīt senās Grieķijas mākslai veltīto izstādi un apmeklēt Atēnas radošās darbnīcas. Varēja izrotāt grieķu traukus ar meandru – grieķu nepārtraukto vijīgo rakstu, izgatavot kuģu maketus, izkalt senās zīmes un izveidot savu olimpisko lāpu. Bija interesanti pamēģināt uzrakstīt savu vārdu, izmantojot seno grieķu alfabētu. Dievi noskatās, kā tiek iedegta olimpiskā uguns no saules stara, lai ar lāpu stafeti to nogādātu olimpisko spēļu rīkotāju zemē. Kopā varēja mācīties īstenot saukli „Veselā miesā vesels gars”. Varēja arī izbaudīt īpašu atmosfēru, apgūstot ugunīgās grieķu dejas „Sirtaki’’ pamatsoļus un iziet teiksmainu labirintu, kurā mīt Minotaurs.

Tematiskā līnija: Ceļu karte

Sākās: 18.10.2014 09:00

Beidzās: 18.10.2014 14:00

Vieta:

  • BJC „Mīlgrāvis” (Baltāsbaznīcas 14)

Notikuma veids:

  • Diskusija / Lekcija
  • Radošā darbnīca

Notikuma kategorija:

  • Iedzīvotāju dalība
  • Izglītība

Notikuma auditorija:

  • Bērni
  • Jaunieši

Projekta apraksts:

Projekta „Rīga – Eiropas krustcelēs” ietvaros Rīgas bērnu un jauniešu centri veda Rīgas pilsētas iedzīvotājus, bērnus, viņu (vec)vecākus un viesus Eiropas piedzīvojumā, kas tika izspēlēts teātra izrādēs, izdziedāts koncertos, zīmēts vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādēs, fiksēts fotoizstādēs un izdejots dažādu tautu dejās.
Atšķirīgo katras valsts kultūrā meklēja arī visi apmeklētāji, iesaistoties un līdzdarbojoties radošajās darbnīcās, konkursos un diskusijās.

Web adrese: http://www.bjcmilgravis.lv/

Rīga2014

0 komentāri

Komentāru nav