Rīga – Eiropas krustcelēs: Beļģija, Slovākija

Apraksts:

Mākslinieka, sirreālista Renē Magrita darbu stilizēšana, kopēšana, pēc tam izstādes iekārtošana. Pasākuma laikā bija iespēja arī zīmēt un veidot eiro monētas, piedalīties SMURFU radošajās darbnīcās, pētīt un veidot karaliskos kroņus, kopā tika veidoti arī komiksu stāsti. MJC „Praktiskās estētikas skolas” kolektīvi piedāvāja arī koncertu un deju uzvedumu.

Tematiskā līnija: Ceļu karte

Sākās: 18.10.2014 09:00

Beidzās: 18.10.2014 13:00

Vieta:

  • MJC „Praktiskās estētikas skola” (Burtnieku 34)

Notikuma veids:

  • Diskusija / Lekcija
  • Radošā darbnīca

Notikuma kategorija:

  • Iedzīvotāju dalība
  • Izglītība

Notikuma auditorija:

  • Bērni
  • Jaunieši

Projekta apraksts:

Projekta „Rīga – Eiropas krustcelēs” ietvaros Rīgas bērnu un jauniešu centri veda Rīgas pilsētas iedzīvotājus, bērnus, viņu (vec)vecākus un viesus Eiropas piedzīvojumā, kas tika izspēlēts teātra izrādēs, izdziedāts koncertos, zīmēts vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādēs, fiksēts fotoizstādēs un izdejots dažādu tautu dejās.
Atšķirīgo katras valsts kultūrā meklēja arī visi apmeklētāji, iesaistoties un līdzdarbojoties radošajās darbnīcās, konkursos un diskusijās.

Web adrese: http://www.estets.lv/

Rīga2014

0 komentāri

Komentāru nav