Sociālistiskā reālisma jaunā sieviete: mākslinieces sievietes un sieviešu tēli

Apraksts:

Savā lekcijā Kristīna Kjaera aplūkoja vispārējas metodoloģiskās problēmas laikmetīgās mākslas vēsturiskajā pētniecībā, konkrēti – sociālistiskā reālisma izpētē. Šīs problēmas tika ilustrētas caur 20. gadsimta 30. gados zināmu mākslinieču – Jekaterinas Zernovas, Olgas Janovskas, Marijas Bri-Beinas un Valentīnas Kulaginas, kā arī vakara galvenās varones – Rīgā dzimušās padomju tēlnieces Veras Muhinas – prizmu. Pasākumu ievadīja mākslas vēsturnieces Alises Tīfentāles komentārs. 

Tematiskā līnija: Okeāna alkas

Sākās: 12.06.2014 15:00

Beidzās: 12.06.2014 17:00

Vieta:

  • Mākslas muzeja Rīgas Birža konferenču zālē (Doma laukumā 6)

Notikuma veids:

  • Diskusija / Lekcija

Notikuma kategorija:

  • Vizuālā māksla
  • Vēsture

Notikuma auditorija:

  • Jaunieši
  • Pieaugušie

Projekta apraksts:

"kim?" laikmetīgās mākslas centra projekta “Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ietvaros no dažādām pasaules valstīm Rīgā ieradās dažādu disciplīnu profesionāļi – kuratori, filozofi, rakstnieki, mākslinieki un mūziķi, lai pētītu, iedvesmotos un mijiedarbotos ar vietējo kultūrvidi. Šo domātāju viesošanās Rīgā bija savstarpēji atšķirīgas – bija gan ar mākslinieku studiju vizītēm saistīti radoši braucieni, gan specifisku teorētisko nostādņu prezentācijas, gan arī performanču un izstāžu projekti.

Web adrese: http://www.kim.lv/

Rīga2014

0 komentāri

Komentāru nav