1914

Apraksts:

Izstādē „1914” bija apkopotas vizuālās mākslas liecības par Pirmo pasaules karu kā atskaites punktu 20. gs. Eiropas vēsturiskajā, sociālajā un kultūras attīstībā. Izstāde tika rīkota sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Polijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Slovēnijas, Horvātijas un Serbijas nacionālajiem mākslas muzejiem.

Tematiskā līnija: Brīvības iela

Sākās: 17.01.2014 22:00

Beidzās: 19.04.2014 21:00

Vieta:

  • LNMM izstāžu zālē "Arsenāls"

Notikuma veids:

  • Izstāde

Notikuma kategorija:

  • Vizuālā māksla

Notikuma auditorija:

  • Bērni
  • Jaunieši
  • Pieaugušie

Projekta apraksts:

„1914” bija mākslas izstāde, kas veltīta Pirmajam pasaules karam un atklāja trīs laikmetus: to, kas sabruka karam sākoties, to, kas dzima kara gados, un to, kurā dzīvojam tagad. Izstādes konceptuālo asi veidoja dokumentālas liecības par sagrauto impēriju agrāko spožumu, formāli, novatoriski mākslas darbi, ko radījuši jauno Ziemeļu- un Centrāleiropas valstu mākslinieki-kara aculiecinieki un filozofisks, laikmetīgs komentārs.

Web adrese: http://www.lnmm.lv/lv/arsenals/

Rīga2014

0 komentāri

Komentāru nav