Rīga 2014 Interactive
Militāro orķestru salidojums. Starptautiskais militārās mūzikas festivāls